Modernizacja szaf telekomunikacyjnych out door


Podstawowym wymaganiem dla zewnętrznych szaf telekomunikacyjnych (Outdoor) jest ich trwałość mechaniczna, odporność na warunki środowiskowe, a przede wszystkim stabilność temperatury wewnątrz szafy niezależnie od warunków atmosferycznych.

Przy tym wyposażenie szafy oraz system utrzymania temperatury podczas pracy nie powinny przekraczać poziomu głośności dopuszczalnego dla środowiska, w którym szafa została zamontowana.

W przypadku kiedy w szafie nie spełniane są wymagane warunki klimatyczna, czego przyczyną może być często wadliwy systemu utrzymania temperatury, zużycie i nieszczelność obudowy lub zmiana wyposażenia naruszająca bilans cieplny, wówczas konieczne są działania zmierzające do (usunięcia usterek) poprawy warunków klimatycznych wewnątrz szafy.

Często warunkiem koniecznym wymaganym przez Zlecającego jest wykonanie prac naprawczych/ modernizacyjnych bez przerywania pracy zainstalowanych w niej urządzeń systemów łączności.

Rodzaje systemów naprawczych:


L.p. Nazwa Rodzaj szafy do modernizacji Kod Katalogowy Opis - Przygotowanie zestawu Cena Zdjęcie
1 Przgląd podstawowy NPP Wszystkie szafy zewnętrzne NPP Przegląd sprawności urządzeń, konserwacja czyszczenie, regulacje, raport końcowy Zapytaj o cenę i terminy brak
2 Przegląd rozszerzony NPMS Wszystkie szafy zewnętrzne NPMS Przegląd sprawności urządzeń, instalacja SMOD, monitoring, konserwacja czyszczenie, regulacje, raport końcowy Zapytaj o cenę i terminy brak
3 Zestaw modernizacyjny do szafy CNE 256 CNE 256 NCNE256 Przygotowanie zestawu modernizacyjnego do szafy NCNE256 - CNE 256, w tym: Kklimatyzator precyzyjny 2KW przystosowany do mocowania w drzwiach L35/L35, wentylatory wspomagające obieg powietrza wewnątrz szafy. Zestaw montażowy potrzebny do modernizacji konstrukcji szafy w celu dostosowania jej do instalacji klimatyzatora. Dodatkowy półkowy panel wentylatorów oraz wymiana zużytych wentylatorów wspomagających obieg powietrza wewnątrz szafy Zapytaj o cenę i terminy
4 Zestaw modernizacyjny do szafy NMHEA1 LUC52C NMHEA1 Przygotowanie zestawu modernizacyjnego do szafy NMHEA1, w tym: Wymiennik ciepła powietrze-powietrze wraz ze sterownikiem i zestawem montażowym: wymiennik naścienny średniej mocy (70 W/K) outdoor z osłoną zestawem montażowym i sterownikiem, sterownik mikroprocesorowy płynnie regulujący wydajność wymiennika ciepła. Zapytaj o cenę i terminy
5 Zestaw modernizacyjny do szafy NMHEA1.1 LUC52C NMHEA1.1 Przygotowanie zestawu modernizacyjnego do szafy NMHEA1.1, w tym: Wymiennik ciepła powietrze-powietrze wraz ze sterownikiem i zestawem montażowym: wymiennik naścienny średniej mocy (70 W/K) outdoor z osłoną zestawem montażowym i sterownikiem, sterownik mikroprocesorowy sterujący płynnie wydajnością wymiennika Zapytaj o cenę i terminy
6 Zestaw modernizacyjny do szafy NMHEA1.2 (Szafa MID3) MIDI-3 NMHEA1.2 Przygotowanie zestawu modernizacyjnego do szafy NMHEA1.2, w tym: Wymiennik ciepła powietrze-powietrze wraz ze sterownikiem i zestawem montażowym: wymiennik naścienny średniej mocy (70 W/K) outdoor z osłoną zestawem montażowym i sterownikiem, sterownik mikroprocesorowy sterujący płynnie wydajnością wymiennika. Zapytaj o cenę i terminy
Zestaw modernizacyjny do szafy NMHEA1.3 BIATEL BIA NMHEA1.3 Przygotowanie zestawu modernizacyjnego do szafy NMHEA1.3, w tym: Wymiennik ciepła powietrze-powietrze wraz ze sterownikiem i zestawem montażowym: wymiennik naścienny, wewnętrzny, średniej mocy (70 W/K) outdoor z osłoną zestawem montażowym i sterownikiem. Zestaw przeznaczony do modernizacji szafy BIA Zapytaj o cenę i terminy
7 Zestaw modernizacyjny do szafy NMHEA2 ALB-1 (HYTAS) NMHEA2 Przygotowanie zestawu modernizacyjnego do szafy NMHEA2, w tym: Wymiennik ciepła powietrze-powietrze wraz ze sterownikiem i zestawem montażowym, wymiennik drzwiowy średniej mocy (70 W/K) outdoor z osłoną zestawem montażowym i sterownikiem, sterownik mikroprocesorowy sterujący płynnie wydajnością wymiennika. Zapytaj o cenę i terminy
8 Zestaw modernizacyjny do szafy NMHEA2.1 ONU250 Siemens ANK5000 NMHEA2.1 Przygotowanie zestawu modernizacyjnego do szafy NMHEA2.1, w tym: Wymiennik ciepła powietrze-powietrze wraz ze sterownikiem i zestawem montażowym: wymiennik drzwiowy średniej mocy (70 W/K) outdoor z osłoną zestawem montażowym i sterownikiem, sterownik mikroprocesorowy sterujący płynnie wydajnością wymiennika. Zapytaj o cenę i terminy
9 Zestaw modernizacyjny do szafy NMHEA2.2 (onu bkt) ONU DGT NMHEA2.2 Przygotowanie zestawu modernizacyjnego do szafy NMHEA2.2, w tym: Wymiennik ciepła powietrze-powietrze wraz ze sterownikiem i zestawem montażowym: wymiennik drzwiowy średniej mocy (70 W/K) outdoor z osłoną zestawem montażowym i sterownikiem, sterownik mikroprocesorowy sterujący płynnie wydajnością wymiennika. Zapytaj o cenę i terminy
10 Zestaw modernizacyjny do szafy NMHEA2.3 LUC52CW AGMAR NMHEA2.3 Przygotowanie zestawu modernizacyjnego do szafy NMHEA2.3, w tym: Wymiennik ciepła powietrze-powietrze wraz ze sterownikiem i zestawem montażowym: wymiennik drzwiowy średniej mocy (70 W/K) outdoor z osłoną zestawem montażowym i sterownikiem, sterownik mikroprocesorowy sterujący płynnie wydajnością wymiennika. Zapytaj o cenę i terminy
11 Zestaw modernizacyjny do szafy NMHEA2.4 ALB-3 AGMAR NMHEA2.4 Przygotowanie zestawu modernizacyjnego do szafy NMHEA2.4 (LUC 83), w tym: Wymiennik ciepła powietrze-powietrze wraz ze sterownikiem i zestawem montażowym: wymiennik drzwiowy średniej mocy (70 W/K) outdoor z osłoną zestawem montażowym i sterownikiem, sterownik mikroprocesorowy sterujący płynnie wydajnością wymiennika. Zapytaj o cenę i terminy
12 Zestaw modernizacyjny do szafy NMHEA3 ONU500 SZDs111 NMHEA3 Przygotowanie zestawu modernizacyjnego do szafy NMHEA3 wer.A3, w tym: Wymiennik ciepła powietrze-powietrze wraz ze sterownikiem i zestawem montażowym: wymiennik dachowy średniej mocy (70 W/K) outdoor z osłoną (dachem) zestawem montażowym i sterownikiem, sterownik mikroprocesorowy sterujący płynnie wydajnością wymiennika. Zapytaj o cenę i terminy
13 Zestaw modernizacyjny do szafy NMHEA3.1 ONU Siemens Shelter z serii ANK5000 NMHEA3.1 Przygotowanie zestawu modernizacyjnego do szafy NMHEA3.1, w tym: Wymiennik ciepła powietrze-powietrze wraz ze sterownikiem i zestawem montażowym: wymiennik dachowy średniej mocy (70 W/K) outdoor z osłoną (dachem) zestawem montażowym i sterownikiem, sterownik mikroprocesorowy sterujący płynnie wydajnością wymiennika. Zapytaj o cenę i terminy
14 Zestaw modernizacyjny do szafy NMHEA3.2 ONU500 Siemens NMHEA3.2 Przygotowanie zestawu modernizacyjnego do szafy NMHEA3.2, w tym: Wymiennik ciepła powietrze-powietrze wraz ze sterownikiem i zestawem montażowym: wymiennik dachowy średniej mocy (70 W/K) outdoor z osłoną (dachem) zestawem montażowym i sterownikiem, sterownik mikroprocesorowy sterujący płynnie wydajnością wymiennika. Zapytaj o cenę i terminy
Zestaw modernizacyjny do szafy NMHEA3.3 ONU ANK5000 BK-SIM-100015 NMHEA3.3 Przygotowanie zestawu modernizacyjnego do szafy NMHEA3.3, w tym: Wymiennik ciepła powietrze-powietrze wraz ze sterownikiem i zestawem montażowym: Wymiennik dachowy, wydajność maksymalna (70 W/K), do zastosowań outdoor) zestawem montażowym i sterownikiem, sterownik mikroprocesorowy sterujący płynnie wydajnością wymiennika.
Zestaw modernizacyjny do szafy NMHEA3.4 ONU ANK5000 + 2K NMHEA3.4 Przygotowanie zestawu modernizacyjnego do szafy NMHEA3.4, w tym: Wymiennik ciepła powietrze-powietrze wraz ze sterownikiem i zestawem montażowym: wymiennik dachowy średniej mocy (70 W/K) outdoor z osłoną (dachem) zestawem montażowym i sterownikiem. Zestaw przeznaczony do modernizacji szafy ONU Siemens Shelter serii ANK5000+2K, sterownik mikroprocesorowy sterujący płynnie wydajnością wymiennika.
15 Zestaw modernizacyjny do szafy NMHEA4 ALB-6 (Litespan 1540) NMHEA4 Przygotowanie zestawu modernizacyjnego do szafy NMHEA4 wer. A4, w tym: Wymiennik ciepła powietrze-powietrze wraz ze sterownikiem i zestawem montażowym: wymiennik dachowy dużej mocy (140 W/K) outdoor z osłoną (dachem) zestawem montażowym i sterownikiem, sterownik mikroprocesorowy sterujący płynnie wydajnością wymiennika. Zapytaj o cenę i terminy
16 Zestaw modernizacyjny do szafy NMHEA4.1 ONU-1000 NMHEA4.1 Przygotowanie zestawu modernizacyjnego do szafy NMHEA4.1 Wymiennik ciepła powietrze-powietrze o mocy (125 W/K) wraz ze sterownikiem izestawem montażowym. Zestaw przeznaczony do modernizacji szafy ONU-1000 typu SZDs 112:- wymiennik ciepła dachowy o maksymalnej wydajności (125 W/K), do zastosowań outdoor z osłoną (dachem),osłona wymiennika ciepła - nowy dach i zestaw montażowy, sterownik mikroprocesorowy płynnie regulujący wydajność wymiennika ciepła. Zapytaj o cenę i terminy
17 Zestaw modernizacyjny do szafy NMHEA4.2 LUC-83C NMHEA4.2 Przygotowanie zestawu modernizacyjnego do szafy NMHEA4.2 (LUC83), w tym: Wymiennik ciepła powietrze-powietrze o mocy (125 W/K) wraz ze sterownikiem i zestawem montażowym. Zestaw przeznaczony do modernizacji szafy ONU LUCENT typ 83C: wymiennik ciepła dachowy o maksymalnej wydajności (125 W/K), do zastosowań outdoor z osłoną (dachem),osłona wymiennika ciepła – dach, podstawa wymiennika i zestaw montażowy, sterownik mikroprocesorowy płynnie regulujący wydajność wymiennika ciepła. Zapytaj o cenę i terminy
Zestaw modernizacyjny do szafy NMHEA4.3R ONU500+2K NMHEA4.3R Przygotowanie zestawu modernizacyjnego do szafy: Wymiennik ciepła powietrze-powietrze o mocy (125 W/K) wraz ze sterownikiem i zestawem montażowym. Zestaw przeznaczony do modernizacji szafy ZSPAS ONU500+2K. Wymiennik ciepła dachowy o maksymalnej wydajności (125 W/K), do zastosowań outdoor z osłoną (dachem), osłona wymiennika ciepła – nowy dach i sufit oraz zestaw montażowy, sterownik mikroprocesorowy płynnie regulujący wydajność wymiennika ciepła.
18 Zestaw modernizacyjny do szafy NMHEA4.4 ONU1000 SIEMENS NMHEA4.4 Przygotowanie zestawu modernizacyjnego do szafy: Wymiennik ciepła powietrze-powietrze o mocy (125 W/K) wraz ze sterownikiem i zestawem montażowym.NMACS01owy o maksymalnej wydajności (125 W/K), do zastosowań outdoor z osłoną (dachem), osłona wymiennika ciepła – nowy dach i sufit oraz zestaw montażowy, sterownik mikroprocesorowy płynnie regulujący wydajność wymiennika ciepła. Zapytaj o cenę i terminy
25 Zestaw modernizacyjny systemu typu Peltier - NMCPP01 ONU1000++ Peltier NMCPP01 Przygotowanie zestawu modernizacyjnego do szafy NMCPP01 - Peltier wer.P1 , w tym: Zestaw chłodzenia z zastowaniem chłodziarki półprzwodnikowej o nominalnej mocy chłodznia 200W dla dT=0K z zestawem montażowym: chłodziarka półprzewodnika (Peltier), zestaw montażowy, zestaw montażowy potrzebny do modernizacji konstrukcji szafy w celu dostosowania jej do montażu chłodziarki półprzewodnikowej Zapytaj o cenę i terminy
26 Zestaw modernizacyjny klimatyzatora precyzyjnego NMACS01 ONU BIA NMACS01 Przygotowanie zestawu modernizacyjnego do szafy NMACS01, w tym: Klimatyzator precyzyjny 2KW L35/L35 z możliwością mocowanego na tylnej ściance. klimatyzator precyzyjny o maksymalnej wydajności 2kW L35/L35), przeznaczony do zastosowań zewnętrznych (outdoor) po zamontowaniu na drzwiach lub ściance szafy, osłona klimatyzatora, zestaw montażowy potrzebny do modernizacji konstrukcji szafy w celu dostosowania jej do montażu klimatyzatora Zapytaj o cenę i terminy
Zestaw modernizacyjny klimatyzatora precyzyjnego NMACS01.1 ONU BIA NMACS01.1 Przygotowanie zestawu modernizacyjnego do szafy NMACS01.1, w tym: Klimatyzator precyzyjny z możliwością mocowanego na tylnej ściance. Klimatyzator precyzyjny o maksymalnej wydajności 2kW L35/L35), przeznaczony do zastosowań zewnętrznych (outdoor) po zamontowaniu na drzwiach lub ściance szafy, osłona klimatyzatora, zestaw montażowy potrzebny do modernizacji konstrukcji szafy w celu dostosowania jej do montażu klimatyzatora
19 Zestaw modernizacyjny do szafy HEX+AC - NAVHEAC Optymalizacja szaf - rozwiązanie hybrydowe HEX+AC NAVHEAC Przygotowanie zestawu modernizacyjnego, rozwiązanie hybrydowe wymiennik pow-pow i klimatyzator – doposażenie szafy z wymiennikiem o klimatyzator drzwiowy lub naścienny. W cenie modyfikacja wentylatorów wymiennika, sterownik odpowiedzialny za współpracę wymiennik klimatyzator, osłona klimatyzatora Zapytaj o cenę i terminy brak
20 Zestaw modernizacyjny klimatyzatora precyzyjnego -NAVAC2K-2kW Optymalizacja szaf - Klimatyzator 2kW NAVAC2K Przygotowanie zestawu modernizacyjnego do szafy NAVAC2K - 2kW, w tym: klimatyzator naścienny lub drzwiowy -Klimatyzator precyzyjny outdoor 2 kW L35/L35, osłona, zestaw części montażowych. Zapytaj o cenę i terminy brak
21 Zestaw modernizacyjny do rozbudowy szafy - 1 komora "38U/19-21" - NAV1K38U Rozbudowa szaf - 1 komora 38U/19-21" NAV1K38U Rozbudowa o dodatkową przestrzeń, dodatkowe komory, cena zależna jest od konkretnego obiektu - za jeden pion 38 U 19/21 cali. Cena zawiera obudowę aluminiową, podwójna ścianka, stelaż ogrzewanie. Do ceny należy dodać, jeśli jest to konieczne, system chłodzenia ze sterowaniem. Zapytaj o cenę i terminy brak
22 Przeglą i ekspertyza NAVPE Wszystkie szafy zewnętrzne NAVPE Przegląd sprawności urządzeń i konfiguracji obiektu, przegląd dokumentacji, pomiary, raport i ekspertyza końcowa Zapytaj o cenę i terminy brak
23 Zestaw modernizacyjny systemu chłodzenia typu freecooling NMFC01 ANK5000 Freecooling NMFC01 W zestaw wchodzą: System chłodzenia typu freecooling, o średniej mocy (100 W/K) z zestawem montażowym i sterownikiem, przeznaczony do modyfikacji szafy typu ANK5000, ONU250 Siemens FastLink. Wentylator dachowy, wlot powietrza z filtrem w drzwiach bocznych, zestaw montażowy, sterownik mikroprocesorowy płynnie regulujący wydajność wentylatora. Zapytaj o cenę i terminy
24 Zestaw modernizacyjny systemu chłodzenia typu freecooling NMFC02 Optymalizacja szaf - freecooling wer. F2 NMFC02 Przygotowanie zestawu modernizacyjnego do szafy NMFC02 freecooling wer. F2, w tym: System chłodzenia typu freecooling o średniej mocy 200W/K z zestawem montażowym i sterownikiem Zapytaj o cenę i terminy brak
27 Zestaw modernizacyjny - nadbudowa szafy NMN112 - ONU1000 (112) ONU1000 (112) NMN112 Przygotowanie zestawu modernizacyjnego do szafy NMN112 - ONU1000 (112) , w tym: Nadbudowa do szafy ONU1000 (112) 3x10U ETSI + 4U 19 cali , możliwośc rozbudowy MDF o 3 piony 585 mm . Wymiennik dachowy, sterownik mikroprocesowy, pozwalający na płynną regulację wydajności wymiennika. System utrzymania warunków klimatycznych zbudowany jest z wykorzystaniem dachowego wymiennika ciepła - dla chłodzenia oraz termowentylatorów - dla ogrzewania. Zapytaj o cenę i terminy
28 Zestaw modernizacyjny - nadbudowa szafy ONU52C - NMN52CD ONU1000 (112) NMN52CD Przygotowanie zestawu modernizacyjnego do szafy NMN112 - ONU1000 (112) , w tym: Nadbudowa do szafy LUC52C/D 1x10U ETSI (tj. komora elektroniki) możliwośc rozbudowy MDF o 3 piony 585 mm. Wymiennik dachowy, sterownik mikroprocesowy, pozwalający na płynną regulację wydajności wymiennika. Zapytaj o cenę i terminy
29 Nadbudowa szafy BKT BKT NOB01_01_100 Modernizacja ma celu zwiększenia przestrzeni szafy oraz podwyższenie poziomu podłogi szafy. Materiał: Aluminium, konstrukcja obudowy /Stal, konstrukcje wsporcze, lakierowanie proszkowe, kolor RAL 7035 (jasnoszary). Nadbudowa przezaczona jest do modernizacji szafy BKT. Pozwala na powiększenie przestrzeni użytkowej o 1x10U 19". Nadbudowa instalowana jest na odpowiednio przystosowanym suficie modernizowanej szafy. Zapytaj o cenę i terminy
30 Nadbudowa szafy BKT + cokół BKT NOB01_01_110 Modernizacja ma celu zwiększenia przestrzeni szafy oraz podwyższenie poziomu podłogi szafy. Materiał: Aluminium, konstrukcja obudowy /Stal, konstrukcje wsporcze, lakierowanie proszkowe, kolor RAL 7035 (jasnoszary). Nadbudowa przezaczona jest do modernizacji szafy BKT. Pozwala na powiększenie przestrzeni użytkowej o 1x10U 19". Nadbudowa instalowana jest na odpowiednio przystosowanym suficie modernizowanej szafy. Dodatkowo między komorą szafy a istniejącym cokołem jest instalowany cokół specjany, którego zadaniem jest podwyższenie poziomu podłogi celem poprawy warunków eksploatacyjnych szafy. Zapytaj o cenę i terminy
31 Modernizacja ma celu poprawę wydajności chłodzenia Modernizacja układu chłodzenia w szafach NAVMALD2 Modernizacja ma celu poprawę wydajności chłodzenia, Modernizacja układu wentylatorów wymiennika ciepła, instalacja sterownika mikroprocerowego nadzorującego pracę wentylatorów wymiennika. Zapytaj o cenę i terminy
32 Zestaw naprawczy wentylatorów drzwiowych szafy LUC52C LUC52C NZW52C Zestaw przeznaczony jako część zmienna kasety wentylatorów drzwiowych szafy LUC52C. Zespoł kasety wentylatora składa się z kasety wentylatora, adaptera, wentylatora oraz złączki śrubowej. Wentylator wyposażony jest w system PWM, możliwa jest kontrola pracy wentylatora sterownikiem NTP-02(L), 48 V DC/15W Zapytaj o cenę i terminy
33 Zestaw naprawczy Indywidualny kod Napraw zniszczone, zdewastowanej szafy wskutek kolizji komunikacyjnej, wandalizmu itp.. Zapytaj o cenę i terminy brak
UWAGA: 1. Każda modernizacja wymaga przeglądu lub zatwierdzenia na podstawie aktualnej dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego.
2.Oferta nie uwzględnia rozbudowy Rozdzielni Głównej DC (RGDC). Do zasilania urządzeń Wykonawcy wykorzystuje się istniejące wolne pola RGDC -48V DC. W przypadku braku wolnych pól RGDC, Wykonawca przekazuje informację zwrotną do Zamawiającego (pozostawienie oznaczonych kabli do późniejszego podłączenia przez Zamawiającego).
3. Dopuszcza się realizację innych prac, aniżeli wyżej wymienione, np. remonty, modernizacje, optymalizacji itp. po indywidualnej wycenie i zatwierdzeniu zakresu prac.

    Galeria zmodernizowanych szaf


    NAVXXXX Katalogowe modernizacje v1.13c

    Dostęp wymaga zalogowania.