parallax background

Automatyka i Energetyka


Dostawa sterowników NTPL2L

Opis Sterownik NTP-02L v1 0

Dostęp wymaga zalogowania.

Opis oprogramowania NTP-02_v1.0

Dostęp wymaga zalogowania.

Dostawa sterwoników SMOD

SMOD-02 Katalogowe v1.1

Dostęp wymaga zalogowania.

SMOD_2

Dostęp wymaga zalogowania.

Synchroinizator czasu – Wzorzec

Instalacja systemów fotowoltaicznych

Realizacja projektów z dofinansowania “Mój Prąd”

Instalacja autonomicznych systemów fotowoltaicznych

Szerokie doświadczenie w budowie autonimicznych systemów zasilania między innymi dla wojska.

Navitel Hybrydy

Dostęp wymaga zalogowania.

Masztosłupy

Zapotrzebowanie rynku wymusiło na firmie zaprojektowanie i wdrożenie konstrukcji słupa spełniającego wymagania dostawców telekomunikacyjnych w terenach „trudnych”.

Maszto Słupy 4 opcje 18_6(2)

Dostęp wymaga zalogowania.